direktori Directory webmel Webmail
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

ICT Circulars

ICT Circulars

Pelaksanaan Tadbir Urus Kawalan Perubahan Sistem Aplikasi di Kementerian Pendidikan Malaysia

on 06/06/2017 | Downloaded: 0

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusanteknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasikementerian Pendidikan Malaysia

on 21/06/2016 | Downloaded: 0

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)Kementerian Pendidikan Malaysia

on 21/06/2016 | Downloaded: 0

Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

on 12/03/2014 | Downloaded: 0

Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-melKementerian Pendidikan Malaysia

on 20/11/2013 | Downloaded: 0

Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0

on 23/03/2012 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia

on 25/11/2011 | Downloaded: 0

Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran KPM

on 15/09/2009 | Downloaded: 0

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM Bil 1 Tahun 2009

on 30/06/2009 | Downloaded: 0

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

on 15/06/2009 | Downloaded: 0

[12  >>  


Masa Capaian : 0.2625 s.

Orang Awam
Warga KPM
Students/Trainers
Public
MOE Staff
Color Theme: yellow green red
Font Size:
A- A A+
Font Type: