Top
About KPM Web

|| Home » About KPM Web » Frequently Asked Questions » Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Question
a
Answer
1.    Bayaran Emolumen (termasuk elaun-elaun)
          -   Borang AP58 (a)
          -   Penyata perkiraan gaji
          -   Kew. 8 yang berkaitan
          -   Pengesahan elaun belum bayar oleh pejabat lama

2.   Bayaran Elaun Lebih Masa (14000)
          -   Borang AP58 (a)
          -   Penyata perkiraan tuntutan
          -   Surat arahan menjalankan kerja lebih masa

3.   Bayaran Balik (Termasuk Bayaran Balik Rawatan ) & Bonus (15000)
          -   Borang AP58 (a)
          -   Penyata perkiraan bonus
          -   Pengesahan bonus belum bayar
          -   Dokumen berkaitan
          -   Surat kelulusan jabatan berkaitan

4.   Tuntutan Perjalanan / Pindah
          -   Borang AP58 (a)
          -   Borang tuntutan
          -   Surat arahan pertukaran

5.   Bil-bil syarikat
          -   Borang AP58 (a)
          -   Bil / Invois
          -   Pesanan tempatan

Down