Top
Circulars

|| Home » Circulars » Service Circulars » Service Circulars
Service Circulars

 

Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Berdasarkan peraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

Category Service Circulars
Bil 2
Year 2010
Department Human Resource Management Division
File Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2 Tahun 2010
Date 09 July 2010

 

Published by Corporate Communications Unit

Down